Hướng Dẫn - GIA CÔNG TRANG SỨC
Hướng Dẫn - Giới thiệu 1 số loại ngọc trong game
Hướng Dẫn - Cách tạo logo bang hội !!!
Hướng Dẫn - Nâng cấp cải tiến trang bị Khá tốt, Cao cấp
Hướng Dẫn - Cách nhận @Cash & Point từ giftcode
Hướng Dẫn - Tổ hợp Áo choàng Môn phái!
Hướng Dẫn - Tính năng "Chuyển sinh" - Thiên Mã Cung
Hướng Dẫn - Hệ thống đá ki & Trung cấp Tập hồn thạch (Soul Trung)
Hướng Dẫn - Sơ lược về chức năng [Bái sư - học võ công]
Hướng Dẫn - Hướng dẫn dùng cửa hàng webshop
Hướng Dẫn - Tính năng Phân hủy - Cường hóa - Chuyển đổi Áo Choàng
Hướng Dẫn - Hệ thống Nghề Chế tạo
Hướng Dẫn - Bật & tắt chế độ giảm lag game
Hướng Dẫn - Phím tắt cơ bản trong game
Hướng Dẫn - Thăng chức & Thăng Thiên Nhân Vật
Hướng Dẫn - Hệ thống đá Ngũ Hành - Hạ Cấp Tập Hồn Thạch (Soul Hạ)
Hướng Dẫn - Sử dụng lệnh di chuyển bản đồ!
Hướng Dẫn - Chức năng War Guild !!!
Hướng Dẫn - Hệ thống Sức mạnh Tứ linh
Hướng Dẫn - Cách sử dụng Auto "Luyện Cấp"