Sự Kiện - Chuỗi sự kiện T8 | Chung Tay Đẩy Lùi Covid-19 (08-08-20)

Tin Tức - Hỗ trợ tân thủ mới thăng cấp nhận quà (06-08-20)

Tin Tức - Bảo trì khẩn cấp 10 phút từ 18:50 đến 19:00 ngày 03/08/202... (03-08-20)

Sự Kiện - Chuỗi Thư Giản Mùa Hè "Bắc Hải Bắc Cung" (18-07-20)

Tin Tức - Giải đấu Thăng chức 4 Lần 1 "Bắc Hải Băng Cung" (17-07-20)

Tin Tức - Hệ thống thế lực chiến 20:00 hằng ngày (16-07-20)

Tin Tức - Kết thúc sự kiện đua top server "Bắc Hải Băng Cung" (16-07-20)

Sự Kiện - Thu Thập Chữ "Hiệp Khách Việt Nam" (10-07-20)

Tin Tức - Bảo trì Định Kỳ 18:00 đến 18:05 T4|T7 Hàng Tuần (08-07-20)

Sự Kiện - Chuỗi sự kiện đua top cụm máy chủ mới (04-07-20)

Sự Kiện - Km nạp thẻ & x2 kinh nghiệm "BHBC (Mới)" (04-07-20)

Sự Kiện - Điểm danh 7 ngày nhận quà hấp dẫn (02-05-20)