Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Boss Thế Giới 19:00 | T4 & T7 Chủ Nhật Hàng Tuần
  15-10-20

  225
  1. Thời gian:
  • Vào lúc 19 giờ, ngày thứ 4, thứ 7 và chủ nhật hằng tuần!
  • Thời gian báo danh là 5 phút từ 19:00 đến 19:05 PM.(Quá thời gian sẽ không vào được)

  2. Địa điểm xuất hiện:

  • Boss sẽ xuất hiện nút “Tham gia hoạt động” (tham gia tại Kênh 2 – PK).
  • Khi boss sắp xuất hiện thì sẽ có thông báo liên kênh để các hiệp khách hội tụ!

  3. Thông tin thêm:

  • Boss Ma Vương sẽ có hiệu ứng (Độc trừ hp, mp, sức tấn công, phòng thủ, đóng băng).
  • Thời gian đánh Boss Ma Vương là “30 phút” (trong thời gian này nếu đánh không chết Boss coi như thất bại).
  • Khi đánh boss bạn sẽ được thông báo điểm sát thưởng bên khung chát.
  • Khi Boss chết hệ thống 5 ~ 10s sẽ tính điểm & hạng sát thương của bạn vui lòng đợi để nhận quà.

  [*] Phần thưởng dame sát thương Boss Ma Vương

  • Top 1: Sát Thương Boss nhận được
    Bảo Rương [Cấp 5]
  • Top 2: Sát Thương Boss nhận được
    Bảo Rương [Cấp 4]
  • Top 3: Sát Thương Boss nhận được
    Bảo Rương [Cấp 3]
  • Top 4: Sát Thương Boss nhận được
    Bảo Rương [Cấp 2]
  • Top 5: Sát Thương Boss nhận được
    Bảo Rương [Cấp 1]

  [*] Khuyến khích điểm sát thương Boss Ma Vương

  • Điểm võ huân ngẫu nhiên + vào nhân vật 5000 điểm.

  • Pill kinh nghiệm x300%.

  [*] Phần thưởng bảo rương:

   Bảo Rương [Cấp 1]

   Bảo Rương [Cấp 2]

   Bảo Rương [Cấp 3]

   Bảo Rương [Cấp 4]

   Bảo Rương [Cấp 5]

  Phòng thủ: 08 ~ 11

  CLVC: 26% ~ 27%

  ULPT: 72 ~ 74

  Tấn công: 20 ~ 22

  Né tránh: 20 ~ 22

  Phòng thủ: 11 ~ 13

  ULPT: 75 ~ 77

  CLVC: 28% ~ 29%

  Tấn công: 23 ~ 25

  Né tránh: 23 ~ 25

  Phòng thủ: 14 ~ 16

  CLVC: 30% ~ 31%

  ULPT: 78 ~ 80

  Tấn công: 26 ~ 28

  Né tránh: 26 ~ 28

  Phòng thủ: 15 ~ 17

  CLVC: 32% ~ 33%

  Khí công: 1

  ULPT: 81 ~ 83

  Tấn công: 29 ~ 31

  Né tránh: 29 ~ 31

  Phòng thủ: 18 ~ 20

  CLVC: 34% ~ 35%

  Khí công: 2

  ULPT: 84 ~ 99

  Tấn công: 32 ~ 35

  Né tránh: 32 ~ 35

  Lưu ý: Ngoài phần thưởng rương sát thương Boss Ma Vương sau khi giết chết Boss sẽ rơi phần thưởng ngẫu nhiên tất cả người chơi có thể nhặt.