Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 20.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ
  Cửa hàng NPC – Miễn Phí
  14-10-20

  BQT vừa thêm tính năng cập nhật nhanh “Cửa hàng NPC” cho anh tiện mua bán nhanh.

  • Cửa hàng này bạn ở bất kì map nào dù đang train hay trong thành điều có thể mở được
  • Hỗ trợ một số vật phẩm pill train miễn phí, sâm phù máu mana…vv
  240