Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 20.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ
  Hệ thống thế lực chiến 20:00 hằng ngày
  14-10-20

  Hóa thân thành Hiệp khách, các bạn sẽ có 2 con đường để lựa chọn.Chính phái hoặc Tà phái và có cơ hội tham gia vào những chiến trận bất tận giữa 2 thế lực.
  Chiến trận giữa 2 thế lực:

  • Chính vs Tà được diễn ra hàng ngày nhằm khẳng định lý tưởng và sức mạnh của thế lực mình.

  Thời gian bắt đầu:

  • Thời gian báo danh tại Kênh 2 – PK vào lúc 20:00 đến 20:10 pm tối. (báo danh)
  • Nếu báo danh chậm bạn sẽ không vào được thế lực chiến vui lòng quay lại vào ngày mai.

  Cách tham gia:

  • Các hiệp khách phải báo danh “trước” 20:10 PM khi diễn ra thế lực chiến để chuẩn bị đăng ký tham gia.
  • Khi hệ thống xuất hiện bảng đăng ký tham gia sài lệnh : !thamgiatlc
  • Bạn sẽ dịch chuyển vào phòng chờ.
  • Cách tính điểm thắng thua đựa vào điểm số khi bạn giết đối thủ khác phe.
  • Level thấp giết level cao sẽ nhận dc nhiều điểm hơn và ngược lại

  + Phần thưởng Phe thắng:

  •  3 item Danh vọng bang hội.
  •  2 item võ huân: 5.000 võ huân.
  •  2 item Exp 300% điểm kinh nghiệm.

  + Phần thưởng Phe bại:

  •  3 item Danh vọng bang hội .
  •  2 item võ huân: 2.500 võ huân.
  •  2 item 150% điểm kinh nghiệm.

  Lưu ý:

  • Bước vào cuộc chiến 2 thế lực Chính – Tà nếu nhân vật của bạn không hoạt động (AFK 10 giây)
  • Hệ thống sẽ đẩy bạn ra khỏi khu vực tham gia thế lực chiến
  • Trở về huyền bột phái và không thể tham gia tiếp thế lực chiến trong thời gian đó.

  Phần thưởng Rương Vinh Danh:
  1.Nhận Rương Vinh Danh:
  Truy cập xem top tlc: http://id.hkgh.vn/cp/?a=ranking_tlc

   Rương Vinh Danh Top1  Rương Vinh Danh Top2 Rương Vinh Danh Top3
  Phòng thủ: 18 ~ 20
  CLVC: 34% ~ 35%
  Khí công: 2
  ULPT: 84 ~ 99
  Tấn công: 32 ~ 35
  Né tránh: 32 ~ 35
  Phòng thủ: 15 ~ 17
  CLVC: 32% ~ 33%
  Khí công: 1
  ULPT: 81 ~ 83
  Tấn công: 29 ~ 31
  Né tránh: 29 ~ 31
  Phòng thủ: 14 ~ 16
  CLVC: 30% ~ 31%
  ULPT: 78 ~ 80
  Tấn công: 26 ~ 28
  Né tránh: 26 ~ 28
  Rương Vinh Danh Top4  Rương Vinh Danh Top5
  Phòng thủ: 11 ~ 13
  ULPT: 75 ~ 77
  CLVC: 28% ~ 29%
  Tấn công: 23 ~ 25
  Né tránh: 23 ~ 25
  Phòng thủ: 08 ~ 11
  CLVC: 26% ~ 27%
  ULPT: 72 ~ 74
  Tấn công: 20 ~ 22
  Né tránh: 20 ~ 22

  2.Đánh Boss Kì Lân:

  • Ngoài ra từ Top 5 trở lên sẽ được ở lại đánh BOSS Kì Lân.
  • Không phân biệt chính hay tà lọt trong top 5 được ở lại.