Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Lệnh hỗ trợ nhanh trong game “!help”
  02-02-21

  Lệnh nhanh tại khung chat:

  1. Xóa toàn bộ pill đang dùng: !delpill
  2. Xóa 1 vật phẩm trong túi: !del vị trí ô [0-65]
  3. Xóa nhiều vật phẩm: !del2 [trivi1] [trivi2]
  4. Xóa vật phẩm khóa: !xoa-itemkhoa vị trí ô [0-65]
  5. Xóa vật phẩm trong túi chính: !xoatuichinh
  6. Xóa vật phẩm trong túi phụ: !xoatuiphu
  7. Xóa 1 vật phẩm nhiệm vụ: !delitemq vị trí ô [0-35]
  8. Xóa vật phẩm nhiệm vụ: !xoatuidonhiemvu
  9. Xóa mức cường hóa vũ khí: !xoacuong-hoavukhi
  10. Xóa ngũ hành vũ khí: !xoanguhanhvukhi
  11. Xóa ngũ hành y phục (áo): !xoanguhanhyphuc
  12. Xóa thư: !delmail “ID Tài Khoản”
  13. Di chuyển nhanh: !move tên bản đồ
  14. Ly hôn: !lyhon tên nhân vật cần ly hôn
  15. Nhập Giftcode: !giftcode “CODE”
  16. Mời tổ đội: !invite “Tên nhân vật”
  17. Mua WEBSHOP: !mua “Mã vật phẩm” “Số lượng”
  18. Khóa túi đồ: !lock “Pass2” “Email”
  19. Mở khóa túi đồ: !unlock “Pass2” “Email”
  20. Đổi Chính/Tà ([email protected]): !transzx “Pass2” “Email”
  21. Đổi Nam/Nữ ([email protected]): !transsex “Pass2” “Email”
  22. Quay số may mắn nhận buff ([email protected]): !quaysomayman
  23. Danh sách hành động trong game: !danhsachhanhdong
  24. Kiểm tra tài khoản: !info hoặc !checkcash
  25. Nhận vật phẩm Vòng Quay: !nhanquaquayso
  26. Nhận vật phẩm Event Fanapge: !nhanvatpham
  27. BẬT/TẮT tự động nhặt vậ phẩm: !nhattatca
  28. BẬT/TẮT PK ALL MAP: !pk (Chỉ áp dụng kênh PK Map Tụng Nguyệt Quan & Bạch Võ Quán)
  29. Danh sách map trong game: !danhsachmap
  30. Nâng Vũ khí Hero loại 2 thành 1 ([email protected]): !nangcapvukhihero
  31. Xóa mức cường hóa Áo choàng thời trang([email protected]): !xoacuonghoa-actt
  32. Chuyển thế lực Vật Phẩm gõ lệnh: !chuyentheluc-vp
  33. Chuyển thế lực Áo choàng Guild gõ lệnh: !chuyentheluc-acg
  34. Xóa Toàn bộ KCTT chung ([email protected]): !xoatoanbokctt

  Xóa KCTT chung theo tên ([email protected]):
  !xoa-kctt mã số (ví dụ: !xoa-kctt 387 là xóa khí công “Cuồng Phong Hà Y” xong relog nhân vật).

  1. 387 Cuồng Phong Hà Y
  2. 386 Hồi Yến Bộ Pháp
  3. 385 Vạn Tượng Quy Chân
  4. 384 Bồ Đề Thần Khí
  5. 383 Vận Khí Hành Tâm
  6. 382 Huyền Vũ Chân Khí
  7. 381 Nhất Kích Đoạn Nhạc
  8. 380 Cửu Chuyển Hồi Phong