Thần Nữ
Loading....
Tải game nhanh tham chiến tại đây

Lệnh hỗ trợ nhanh trong game “!help”

Lệnh nhanh tại khung chat:

 1. Xóa toàn bộ pill đang dùng: !delpill
 2. Xóa 1 vật phẩm trong túi: !del vị trí ô [0-65]
 3. Xóa nhiều vật phẩm: !del2 [trivi1] [trivi2]
 4. Xóa vật phẩm khóa: !xoa-itemkhoa vị trí ô [0-65]
 5. Xóa vật phẩm trong túi chính: !xoatuichinh
 6. Xóa vật phẩm trong túi phụ:  !xoatuiphu
 7. Xóa 1 vật phẩm nhiệm vụ: !delitemq vị trí ô [0-35]
 8. Xóa vật phẩm nhiệm vụ:  !xoatuidonhiemvu
 9. Xóa mức cường hóa vũ khí: !xoacuong-hoavukhi
 10. Xóa ngũ hành vũ khí: !xoanguhanhvukhi
 11. Xóa ngũ hành y phục (áo): !xoanguhanhyphuc
 12. Xóa KCTT chung ([email protected]): !xoakhicongthangthienchung
 13. Xóa thư: !delmail “ID Tài Khoản”
 14. Di chuyển nhanh: !move tên bản đồ
 15. Ly hôn: !lyhon tên nhân vật cần ly hôn
 16. Nhập Giftcode: !giftcode “CODE”
 17. Mời tổ đội:  !invite “Tên nhân vật”
 18. Mua WEBSHOP:  !mua “Mã vật phẩm” “Số lượng”
 19. Khóa túi đồ: !lock “Pass2” “Email”
 20. Mở khóa túi đồ:  !unlock “Pass2” “Email”
 21. Đổi Chính/Tà ([email protected]):  !transzx “Pass2” “Email”
 22. Đổi Nam/Nữ ([email protected]): !transsex “Pass2” “Email”
 23. Quay số may mắn nhận buff ([email protected]): !quaysomayman
 24. Danh sách hành động trong game: !danhsachhanhdong
 25. Kiểm tra tài khoản: !info hoặc !checkcash
 26. Nhận vật phẩm Vòng Quay: !nhanquaquayso
 27. Nhận vật phẩm Event Fanapge: !nhanvatpham
 28. BẬT/TẮT tự động nhặt vậ phẩm: !nhattatca
 29. BẬT/TẮT PK ALL MAP: !pk (Chỉ áp dụng kênh PK Map Tụng Nguyệt Quan & Bạch Võ Quán)
 30. Danh sách map trong game: !danhsachmap
 31. Nâng Vũ khí Hero loại 2 thành 1 ([email protected]): !nangcapvukhihero
 32. Xóa mức cường hóa Áo choàng thời trang([email protected]): !xoacuonghoa-actt
 33. Chuyển thế lực Vật Phẩm gõ lệnh: !chuyentheluc-vp
 34. Chuyển thế lực Áo choàng Guild gõ lệnh: !chuyentheluc-acg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.