Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Lệnh hỗ trợ nhanh trong game “!help”
  15-10-20

  Lệnh nhanh tại khung chat:

  1. Xóa toàn bộ pill đang dùng: !delpill
  2. Xóa 1 vật phẩm trong túi: !del vị trí ô [0-65]
  3. Xóa nhiều vật phẩm: !del2 [trivi1] [trivi2]
  4. Xóa vật phẩm khóa: !xoa-itemkhoa vị trí ô [0-65]
  5. Xóa vật phẩm trong túi chính: !xoatuichinh
  6. Xóa vật phẩm trong túi phụ:  !xoatuiphu
  7. Xóa 1 vật phẩm nhiệm vụ: !delitemq vị trí ô [0-35]
  8. Xóa vật phẩm nhiệm vụ:  !xoatuidonhiemvu
  9. Xóa mức cường hóa vũ khí: !xoacuong-hoavukhi
  10. Xóa ngũ hành vũ khí: !xoanguhanhvukhi
  11. Xóa ngũ hành y phục (áo): !xoanguhanhyphuc
  12. Xóa KCTT chung ([email protected]): !xoakhicongthangthienchung
  13. Xóa thư: !delmail “ID Tài Khoản”
  14. Di chuyển nhanh: !move tên bản đồ
  15. Ly hôn: !lyhon tên nhân vật cần ly hôn
  16. Nhập Giftcode: !giftcode “CODE”
  17. Mời tổ đội:  !invite “Tên nhân vật”
  18. Mua WEBSHOP:  !mua “Mã vật phẩm” “Số lượng”
  19. Khóa túi đồ: !lock “Pass2” “Email”
  20. Mở khóa túi đồ:  !unlock “Pass2” “Email”
  21. Đổi Chính/Tà ([email protected]):  !transzx “Pass2” “Email”
  22. Đổi Nam/Nữ ([email protected]): !transsex “Pass2” “Email”
  23. Quay số may mắn nhận buff ([email protected]): !quaysomayman
  24. Danh sách hành động trong game: !danhsachhanhdong
  25. Kiểm tra tài khoản: !info hoặc !checkcash
  26. Nhận vật phẩm Vòng Quay: !nhanquaquayso
  27. Nhận vật phẩm Event Fanapge: !nhanvatpham
  28. BẬT/TẮT tự động nhặt vậ phẩm: !nhattatca
  29. BẬT/TẮT PK ALL MAP: !pk (Chỉ áp dụng kênh PK Map Tụng Nguyệt Quan & Bạch Võ Quán)
  30. Danh sách map trong game: !danhsachmap
  31. Nâng Vũ khí Hero loại 2 thành 1 ([email protected]): !nangcapvukhihero
  32. Xóa mức cường hóa Áo choàng thời trang([email protected]): !xoacuonghoa-actt
  33. Chuyển thế lực Vật Phẩm gõ lệnh: !chuyentheluc-vp
  34. Chuyển thế lực Áo choàng Guild gõ lệnh: !chuyentheluc-acg