Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 20.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ
  Nhận chuyển sinh 1 & cấp 130 full set trang bị!!!
  02-01-21

  Sau đây là chi tiết hướng dẫn tất cả game thủ (mới) nhận quà hỗ trợ ingame…

  Bước 1:

  – Tạo nhân vật vào game.

  • Sau khi vào game bạn phải di chuyển ra thành luyện lên cấp 35
  • Sau khi đạt cấp 35 thì (xem bước 2).

  Bước 2:

  – Tìm môn chủ huyền bột nhận Quest thăng chức & Gia nhập chính hoặc tà (tùy bạn chọn).

  • Sau khi đã gia nhập chính phái hoặc tài phái thì (xem bước 3).

  Bước 3:

  – Ctrl + E mở túi đồ nhận (Chứng chỉ tân thủ).

  • Bạn sẽ nhận được cấp 130 & Chuyển sinh 1.
  • Và thêm 1 số đồ hỗ trợ cho việc luyện cấp.
  • Nhận thêm Chứng chỉ cấp 130 (nhấn chuột phải để sử dụng)
  • Sau sử dụng (Chứng chỉ cấp 130) bạn sẽ nhận được full set theo class nhân vật bạn đang chơi.

  Kết thúc:

  Ảnh minh họa:

  • Bạn đã nhận full set trang bị 130
  • Chuyển sinh 1.
  • Cấp 130.
  • Đồ hỗ trợ nhân vật luyện cấp.

  Để tham gia xem map luyện cấp gõ lệnh !danhsachmap để xem cấp độ luyện ở khu vực hợp với cấp độ của bạn.