Server Status
Online

Lịch trình cập nhật phiên bản

  • Hiệp Khách Giang Hồ (17.0) Năm 2019
   Phiên bản Hiệp Khách Giang Hồ (17.0) được HKGHVN bắt đầu công bố từ năm 2019.
  • Hiệp Khách Giang Hồ (18.0) Năm 2020
   Phiên bản Hiệp Khách Giang Hồ (18.0) được cập nhật vào cuối năm 2020 với nhiều tính năng mới.
  • Hiệp Khách Giang Hồ (19.0) Năm 2021
   Phiên bản Hiệp Khách Giang Hồ (19.0) được thử nghiệm vào năm 2021 và cập nhật vào 01/2022.
  • Hiệp Khách Giang Hồ (20.0) Năm 2022
   Phiên bản Hiệp Khách Giang Hồ (20.0) được chính thức hoạt động vào năm 2022 và cho đến thời điểm hiện tại.
  • Sáp nhập Máy chủ (03.2023)
   Chính thức Sát Nhập 2 máy chủ NAM MINH HIỆUBẮC BĂNG CUNG => THIÊN MÃ CUNG.
  • Hiệp Khách Giang Hồ (V22) Năm 2024
   Phiên bản Hiệp Khách Giang Hồ (V22) được thử nghiệm vào năm 2024 và cập nhật vào cuối T04/2024.
Phiên bản Hiệp Khách Giang Hồ (v22)(Mgame) dự kiến sẽ có lộ trình cập nhật vào cuối tháng 04/2024. BIGUPDATE (v22) sẽ được thông báo lịch cập nhật chính xác tại website khi có thông tin mới nhất.