Bảo trì định kỳ máy chủ vào thứ 2 ngày 20/05/2024

📣📣Bảo trì định kỳ máy chủ Thứ 2 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 20/05/2024.

🔶Nội dung:

➡ Kết thúc: [Chuỗi Sự Kiện] – Mừng Đại Lễ 30/4 – 1/5

  • Cho phép sử dụng Event đến hết ngày 20/05/2024.

➡ Cập nhật: [Chuỗi Sự kiện] – Giải Nhiệt Mùa Hè 2024

➡ Khắc phục dùng lệnh Auto Offline hay bị (Disconnect).

➡ Cập nhật tác dụng Tuyệt kỹ (Diêm Vương Bạo) Thần Nữ.

➡ Cập nhật tăng 30% HP lên quái phó bản Thất Huyền Cung.

➡ Cập nhật cho Bùa nâng cấp đồ (Chân) cho nâng cấp vũ khí, trang bị 160.

➡ Cập nhật tác dụng khí công 160.

➡ Chỉnh sửa, Cập nhật 1 số lỗi…vv

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…