Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Bảo trì máy chủ 5 phút 17:55 đến 18:00 ngày 17.05.2021
  17-05-21

  Thông báo: Bảo trì máy chủ 5 phút
  – Thời gian bảo trì từ 17:55 đến 18:00 hôm nay thứ 2 ngày 17.05.2021
  – Nội dung bảo trì sẽ được cập nhật sau thông báo hoàn tất.
  Có thể là tranh biếm họa về văn bản