Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Bảo trì máy chủ từ 17:55 đến 20:10 ngày 22/05/2021
  22-05-21

  📢Thông Báo: Bảo trì máy chủ
  ⏰Thời gian bảo trì: từ 17:55 đến 20:10 PM thứ 7 ngày 22/05/2021
  🔰Nội dung:
  ➡Sẽ được công bố sau hoàn tất bảo trì máy chủ.