Bảo trì máy chủ Thứ 2 ngày 22/05/2023

📣📣 Bảo trì máy chủ thứ 2 15:00 PM đến 17:00 PM ngày 22/05/2023.

?Nội dung:

➡ Kết thúc [Chuỗi Sự Kiện] – Giỗ Tổ Hùng Vương

➡ Khắc phục tình trạng hiện bảng, lỗi mất kết nối.

➡ Giảm độ khó cường hóa 10% (Áo choàng & Hevenpet).

➡ Điều chỉnh drop của Boss 1 số hoạt động giá trị hơn.

➡ Reset toàn bộ Item Quest, nhiệm vụ Q đã nhận.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..