🌈🚢LỄ HỘI MÙA HÈ🌞☁️

🏖Mùa Hè Rực Rỡ🏝

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Bảo trì máy chủ từ 16:00 PM đến 17:00 PM

Bảo trì máy chủ thứ 7 16:00 PM đến 17:00 PM ngày 29/10/2022

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

🔰Nội dung:

➡ [Kết thúc] – Chuỗi sự kiện Sinh nhật.

https://hkgh.vn/su-kien/chuoi-su-kien-ky-niem-sinh-nhat-hiep-khach.html

https://hkgh.vn/su-kien/chuoi-su-kien-mung-sinh-nhat-hiep-khach-3-nam.html

➡ [Cập nhật] – Chuỗi sự kiện Halloween Festival.

https://hkgh.vn/su-kien/chuoi-su-kien-halloween-festival-11-2022.html

➡ Xóa toàn bộ Quest, Item quest đã nhận (tránh lỗi).

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..

Block "hearder_noel" not found