Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Bảo trì máy chủ từ 17:00 đến 18:00 ngày 26/05/2021
  26-05-21

  📢Thông báo: Bảo trì máy chủ
  ⏰Thời gian bảo trì từ: 17:00 đến 18:00 ngày 26.05.2021
  ➡ Nội dung sẽ được thông báo sau bảo trì.
  Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết 'Hqn Khách WWW.HKGH.VN HỆ THỐNG BẢO TRÌ MÁY CHỦ TỪ 17: 17:00 ĐẾN 18:00 NGÀY 26.05.2021'