Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 20.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ
  Bảo trì nâng cấp máy chủ (15/10/2020)
  15-10-20

   Thân chào các Hiệp Khách 
  Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ theo lịch dự kiến như sau

   Thời gian :

  – Bắt đầu : 15:30 PM ngày 15/10/2020
  – Kết thúc : 18:00 PM ngày 15/10/2020

  Nội dung : 

  – Bảo trì toàn bộ máy chủ
  – Trong thời gian bảo trì không thể đăng nhập game và nạp cash

  Cập nhật sau bảo trì :

  Cập nhật : Điều chỉnh dame all class.

  Cập nhật :Cập nhật Quái tăng 1.5 Exp.

  Ngay khi hoàn tất bảo trì, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo nhanh chóng đến các Hiệp Khách !