Bảo trì nhanh 30 phút 16:30 PM đến 17:00 PM

📣📣Thông báo: Bảo trì nhanh 30 phút
⏰Thời gian bắt đầu từ: 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 20/09/2021
🔰Nội dung:
➡ Tối ưu lệnh mời tổ đội từ xa: !invite
➡ Tối ưu lệnh chuyển Cash thay đổi (!chuyencash @Cash Tên Nhân Vật) (vd: !chuyencash 300 Abc)
➡ Cập nhật thêm lệnh tách vật phẩm số lượng: !tachvp [số lượng] (vd: !tachvp 5)
➡ Khai mở chuỗi Sự kiện Tết Trung Thu: https://hkgh.vn/su-kien/chuoi-su-kien-ruoc-den-don-trung-thu.html
➡ Fix lỗi lặt vặt những gì anh em đã báo…vv
➡ Thay đổi điều chỉnh máu quái giảm 10% đến 20% theo level
⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.
‼Cáo lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi bảo trì lần này.
‼Các bạn có thể vào game bình thường.Cảm ơn👉
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'BẢO TRÌ'