Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 20.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ
  BIGUPDATE – Xóa Client Cũ Tải Client Mới Có Thể Vào Game
  07-12-20

  – Tất cả game thủ của hkgh.vn bắt buộc phải xóa toàn bộ thư client game cũ mà bạn đang chơi đến thời điểm hiện tại.
  – Và tiến hành tải client mới nhất được cập nhật vào hôm nay ngày 06/12/2020 để cập nhật đồng bộ 1 cách tốt nhất.
  Truy cập link để download Client mới:
  Hình ảnh có thể có: văn bản