Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 20.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ
  Cập nhật bán thêm 1 số vật phẩm tại cửa hàng @Shop.
  10-12-20

  🌟Cập nhật bán thêm 1 số vật phẩm tại cửa hàng @Shop.
  – Phiếu võ huân (giới hạn).
  – Huy hiệu chuyển sinh 3 & 4.
  Truy cập link để xem: