Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 20.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ
  Cập nhật “Chuyển Sinh Đơn” tại @Shop
  27-12-20

  🌟Cập nhật thêm vật phẩm vào cửa hàng @shop 🌟
  🎯 Chuyển sinh đơn (2) (!mua 4)
  • Sau khi sử dụng nhân vật sẽ được lên thẳng chuyển sinh 2 mà không cần luyện cấp.
  • Nhân vật sẽ quay về cấp độ 110 và nhận được danh hiệu chuyển sinh 2
  • Nhận 200 điểm tiềm năng (Cách nâng điểm tiềm năng xem tại đây: https://hkgh.vn/huong-dan/he-thong-chuyen-sinh-nhan-vat-moi.html)

  Lưu ý:

  • Yêu cầu nhân vật phải chuyển sinh 1 (cấp độ không cần)
  🎯 Chuyển sinh đơn (3) (!mua 5)
  • Sau khi sử dụng nhân vật sẽ được lên thẳng chuyển sinh 2 mà không cần luyện cấp.
  • Nhân vật sẽ quay về cấp độ 110 và nhận được danh hiệu chuyển sinh 2
  • Nhận 250 điểm tiềm năng (Cách nâng điểm tiềm năng xem tại đây: https://hkgh.vn/huong-dan/he-thong-chuyen-sinh-nhan-vat-moi.html)

  Lưu ý:

  • Yêu cầu nhân vật phải chuyển sinh 1 (cấp độ không cần)

  Bổ sung thêm chứng chỉ hỗ trợ trang bị cấp 110 & 120. Cho nhân vật đã chuyển sinh tại NPC – Bình thập chỉ (Huyền Bột Phái)

  Mọi chi tiết xem tại đây:
  Hình ảnh có thể có: văn bản