🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

[Chốt kết quả] – Đua Top Máy Chủ S2.Bắc Băng Cung(Mới)

📌[Chốt kết quả] – Đua Top Máy Chủ S2.Bắc Băng Cung(Mới)

Thời gian áp dụng: từ 10:00 AM ngày 12/06 đến 23:59:59 PM ngày 22/06/2022.

  • Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian công sức công hiến vào máy chủ.
  • Thời gian phát quà sẽ vào sáng mai 12:00 AM ngày 23/06/2022.

Đối với Sự Kiện 1: Đua Top Cấp Độ 10 bạn TOP báo danh vào fanpage nội dung như sau:

  • Tên nhân vật:
  • Top cấp độ:
  • Mã số !mua áo choàng:
  • Chọn thú nuôi:

Đối với Sự Kiện 3: Đua Top Võ Huân 5 bạn TOP báo danh vào fanpage nội dung như sau:

  • Tên nhân vật:
  • Top võ huân:
  • Mã số !mua áo choàng:
  • Khí công riêng tên:

Đối với Sự Kiện 3: Đua Top Tài Phú không cần báo danh fanpage nhé. Cảm ơn

🎯Sự Kiện 1: Đua Top Cấp Độ

Top
Tên nhân vật
Cấp độ
1
Shisui
117
2
Ultimate
116
3
ZzAnhThangZz
116
4
KingMMM
116
5
TieuMuiMui
115
6
zoebeo
115
7
KingTTT
113
8
Itachi
112
9
Rikimaru
112
10
JiSoo
111

🎯Sự Kiện 2: Đua Top Tài Phú

Top
Nhân Vật
Tiêu @Cash Shop
1
 Scyther 
 277,950 @Cash
2
 TieuMuiMui 
 265,025 @Cash
3
 JiSoo 
 162,050 @Cash
4
 Shisui 
 130,430 @Cash
5
 TieuMy 
 52,850 @Cash
6
 ZzAnhThangZz 
 39,595 @Cash
7
 KingMMM 
 37,110 @Cash
8
 Ultimate 
 25,445 @Cash
9
 Medusa 
 20,085 @Cash
10
 Rikimaru 
 15,510 @Cash

🎯Sự Kiện 3: Đua Top Võ Huân

Top
Tên nhân vật
Võ huân
1
 Shisui 
 52,190 
2
 Ultimate 
 50,580 
3
 ZzAnhThangZz 
 50,380 
4
 zoebeo 
 49,810 
5
 zNobito 
 44,690