[GIFTCODE] – TRI ÂN SƯ ĐỒ (20.11)

🎉🎉Nhân dịp ngày 20/11 Tri ân sư đồ,
BĐH HKGHVN xin gửi tặng nhận sĩ giang hồ
Giftcode giá trị bao gồm:
  • 2 Ngũ Sắc Thần Đan (Khóa)
  • 2 Thái Cực Thần Đơn (Khóa)
  • 2 Bồi Nguyên Đơn (Tiểu) (Khóa)
  • 2 Bá Vương Đơn (Lễ vật) (Khóa)
  • 2 Thái Cực Đơn (Lễ vật) (Khóa)
🔰Mã Giftcode: !giftcode triansudo
(Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng Giftcode một lần, hạn sử dụng đến 20/11/2022).
✅Áp dụng cho 2 máy chủ: S1 & S2