Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 20.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ

  Hướng Dẫn

  Trang Chủ > Hướng Dẫn
  Hệ thống Chuyển Sinh Nhân Vật (Mới)
  23-10-20

  Sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển sinh nhân vật và sử dụng điểm tiềm năng nhân vật.

  Hệ thống chuyển sinh:

  Đẳng Cấp Yêu Cầu Lệnh Chuyển Sinh Lệ phí
  Đạt cấp 155 !chuyensinh1 Miễn phí
  Đạt cấp 160 !chuyensinh2 Miễn phí
  Đạt cấp 165 !chuyensinh3 Miễn phí
  Đạt cấp 170 !chuyensinh4 Miễn phí
  Đạt cấp 175 !chuyensinh5 Miễn phí
  Đạt cấp 180 !chuyensinh5 Miễn phí

  Lưu ý:

  • Chuyển sinh tất cả người chơi phải tháo hết đồ trên người xuống để tiến hành lệnh chuyển.
  • Sau khi chuyển sinh thành công sẽ quay về level 110 và thăng thiên 1.
  • Khí công thăng thiên sẽ không bị mất và reset toàn bộ điểm khí công đã nâng.

  Hệ thống điểm tiềm năng:

  Chuyển Sinh 1 Chuyển Sinh 2 Chuyển Sinh 3 Chuyển Sinh 4 Chuyển Sinh 5 Chuyển Sinh 6
  Nhận 150 điểm tiềm năng Nhận 200 điểm tiềm năng Nhận 250 điểm tiềm năng Nhận 300 điểm tiềm năng Nhận 400 điểm tiềm năng Nhận 500 điểm tiềm năng

  Cách sử dụng điểm tiềm năng:

  • Các bạn có thể gõ lệnh !info để xem thông tin điểm tiềm năng của mình.

  Để sử dụng điểm tiềm năng các bạn gõ lệnh như sau:

  Sức Mạnh Thân Pháp Gân Cốt Nội Công Linh Hoạt
  vd: !sucmanh 100

  Sẽ được + 100 điểm vào sức mạnh

  vd: !thanphap 100

  Sẽ được + 100 điểm vào thân pháp

  vd: !gancot 100

  Sẽ được + 100 điểm vào gân cốt

  vd: !noicong100

  Sẽ được + 100 điểm vào nội công

  vd: !linhhoat100

  Sẽ được + 100 điểm vào linh hoạt

  Lưu ý:

  • Bạn có thể dùng lệnh !taydiemtiemnang để xoá toàn bộ điểm mà bạn đã tăng (phí [email protected]).

  Ngoài ra để gia tăng thêm sức mạnh các bạn có thể mua thêm Huy chương chuyển sinh có thời hạn tại cửa hàng Webshop:

  • Khi sử dụng sẽ có hiệu ứng buff như pill vật phẩm.