Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 20.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ
  Hoàn tất bảo trì & Cập nhật sự kiện
  30-10-20

  🌟Thông báo: Hoàn tất bảo trì 5 phút🌟
  Thời gian: từ 16:55 đến 17:00 ngày 30/10/2020
  Nội dung:
  – Khai mở sự kiện Halloween!!
  – Khuyến mãi nạp thẻ, x2 exp, thu thập kẹo…vv
  – Cập nhật huy hiệu chuyển sinh 2.
  – Tăng Drop 10%
  – Tăng tỉ lệ Cường Hóa , Hợp Thành 10%
  Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'YULGANG HIEP KHACH HOAN TAT BAO TRI'