Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Hoàn tất bảo trì máy chủ 16:00 đến 19:00 PM ngày 02/06/2021
  02-06-21

  📢Thông Báo: Hoàn tất bảo trì máy chủ
  ⏰Thời gian hoàn tất từ: 16:00 đến 19:00 PM ngày 02/06/2021
  🔰Nội dung:
  ➡ Tăng tỉ lệ drop khi train quái.
  ➡ Cập nhật chỉnh drop đánh quái 9x không rớt vũ khí.
  ➡ Cập nhật hệ thống hiễn thị exp chuẩn theo team party train hay solo.
  ➡ Cập nhật hệ thống quái map Nam Minh Hiệu không bị tàn hình các bạn có thể train bình thường r nhé.
  ➡ Cập nhật sửa lỗi lại phó bảng thất huyền cung:
  – Phí tham gia phó bảng: 50,000,000 Gold / 1 người tham gia.
  – Tập trung tại Huyền bột phái mới có thể tham gia.
  – Sửa lỗi team vào party bị văng ngẫu nhiên 1 2 người.
  ➡ Cập nhật hệ thống máy chủ sửa lỗi hệ thống….vv
  ‼Cáo lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi bảo trì lần này. Cảm ơn
  ‼Các bạn có thể vào game bình thường.
  Có thể là tranh biếm họa về 1 người và văn bản cho biết 'YULGANG HIỆP KHÁCH HOÀN TAT BẢO TRÌ'