Hoàn tất Bảo trì máy chủ từ 16:30 đến 18:30 PM

Bảo trì máy chủ thứ 7 16:30 PM đến 18:30 PM ngày 25/06/2022

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

🔰Nội dung:

➡ Thay đổi 1 số lệnh và hạ giá cash, gold 1 số lệnh.

➡ Cập nhật hệ thống nhiệm vụ hằng ngày.

➡ Cập nhật sự kiện Tuổi Học Trò.

➡ Cập nhật trong quá trình Thế lực chiến diễn ra từ 21:30 PM đến 21:45 PM. Toàn bộ kênh sẽ bị giảm 80% kinh nghiệm khi train quái.

➡ Cập nhật thế lực chiến S2 bắt đầu từ chủ nhật ngày 26/06/2022 sẽ có pill 300% phe thắng 150% phe thua.

➡ Thay đổi thời gian hoạt động nhau sau:

  • Thế lực chiến diễn ra vào 21:30 PM Thứ 2, 4, 6, CN hàng tuần.
  • Boss Đao Kiếm Tiếu diễn ra vào 21:30 PM Thứ 3, 5 hàng tuần.
  • Đại Yến Tiệc Boss diễn ra vào 21:30 PM trước cổng HBP hàng tuần.

➡ Cập nhật thay đổi chỉnh sửa 1 số tính năng tại 2 máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..