Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 20.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ
  Hoàn tất bảo trì 5 phút từ 10:00 đến 10:05 AM ngày 10/12/2020
  07-12-20

  🌟Hoàn tất bảo trì 5 phút.
  Thời gian: 10:00 đến 10:05 Am ngày 12/12/2020
  Nội dung:
  – Fix lỗi pill ngũ sắc bị dồn dame.
  Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'YULGANG HIEP KHACH HOAN TAT BAO TRI'