Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 20.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ
  Thay đổi map Thiên Du Sơn thành Yến Phi Gia(chuẩn official)
  24-11-20

  Thay đổi dịch thuật chuẩn theo official Thiên Du Sơn thành Yên Phi Gia

  Yêu cầu: cấp độ 140 di chuyển (!move yenphigia)

  Bản Đồ Yến Phi Gia:

  Phân Bố Quái Yến Phi Gia: