Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 20.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ
  Lịch bảo trì nâng cấp VNPT
  16-12-20

  🌟THÔNG BÁO – LỊCH BẢO TRÌ NÂNG CẤP VNPT🌟
  🎯Nhằm mục đích đảm bảo hệ thống hoạt động tốt hơn và nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty cung cấp máy chủ xin thông báo “Kế hoạch hoà mạng hệ thống IPFabric tại Trung Tâm Dữ Liệu VNPT” của Trung tâm Hạ Tầng IDC VNPT, cụ thể như sau:
  Lịch bảo trì:
  🕐Thời gian:
  – Đợt 1: Từ 23:00 ngày 15/12/2020 đến 04:00 ngày 16/12/2020.
  – Đợt 2: Từ 23:00 ngày 18/12/2020 đến 04:00 ngày 19/12/2020.
  ➡ Nội dung: Bảo trì nâng cấp thiết bị network, có thể gây ảnh hưởng network trong khoảng thời gian là 10 phút không biết thời gian nào vì bảo trì lần lượt các máy chủ.
  ➡ Đây là bảo trì toàn hệ thống bên VNPT cả nước nên các bạn sắp xếp thời gian để đăng nhập tài khoản vào nhé. Cảm ơn
  📌Bổ sung cập nhật vào lúc 06:00 AM ngày 16/12/2020:
  – Cập nhật skill ninja debug cột 3 từ 108 kích hoạt không đánh.
  – Cập nhật fix skill sư tử hóng không hiện bảng chát.
  – Cập nhật thêm 1 số anti mới chức năng trong máy chủ.
  Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản