Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Thông tin Ngọc tại Nam Minh Hiệu
  24-05-21

  Ngọc Khảm Vũ Khí Ngọc Khảm Trang Bị
  Kim Cương Thạch (Thường):
  Tìm ngọc từ ( Có thể mua ở shop , train quái…)
  Sức tấn công : 01 ~ 30 (Max)
  Công lực võ công : 01% ~ 25% (Max)
  Kim Cương Thạch (Cao Cấp):
  Tìm ngọc từ (Train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…).
  Sức tấn công : 25 ~ 40 (Max)
  Công lực võ công : 20% ~ 30% (Max)
  Tất cả đẳng cấp khí công : 01 ~ 02 (Max)
  Kim Cương Thạch (siêu cấp):
  Tìm ngọc từ (Train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…).
  Sức tấn công : 35 ~ 50 (Max)
  Công lực võ công : 25% ~ 35% (Max)
  Tất cả đẳng cấp khí công : 01 ~ 02 (Max)
  Hàn Ngọc Thạch (Thường):
  Tìm ngọc từ ( Có thể mua ở shop , train quái…).
  Né tránh : 01 ~ 20 (Max)
  Phòng thủ : 01 ~ 15 (Max)
  Uy lực phòng thủ : 10 ~ 40 (Max)
  Hàn Ngọc Thạch (Cao Cấp):
  Tìm ngọc từ (Train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…).
  Né tránh : 15 ~ 30 (Max)
  Phòng thủ : 10 ~ 20 (Max)
  Uy lực phòng thủ : 41 ~ 80 (Max)
  Hàn Ngọc Thạch (Siêu Cấp):
  Tìm ngọc từ (Train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…).
  Né tránh : 21 ~ 30 (Max)
  Phòng thủ : 15 ~ 25 (Max)
  Uy lực phòng thủ : 81 ~ 99 (Max)
  Ngọc Khảm Áo Choàng Thời Trang Ngọc Khảm Thuộc Tính (Vũ Khí – Trang Phục)
  Nhiệt Huyết Thạch

  Bán tại NPC Shop “Kim Hương Ngọc”
  Tìm ngọc từ ( Có thể mua ở shop , train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…).

  Nhiệt huyết thạch võ công: +1
  Xác suất hợp thành cường hoá: 1%

  Đá Thuộc Tính
  Bán tại NPC Shop “Kim Hương Ngọc”
  Ngọc này sẽ kiếm đc bằng cách mua ở trong shop.
  Thêm thuộc tính tại NPC Ngân kiều long
  Có tác dụng ép vào vũ khí + áo tăng hiệu ứng + dame def tùy theo cấp độ
  Các loại ngọc thuộc tính hiện có: Độc, Phong, Thủy, Hỏa, Nội Công, Ngoại Công…
  Ngọc Cường Hóa (Thường) Ngọc Cường Hóa (Siêu Cấp)

  Bán tại NPC Shop “Đao Kiếm Tiếu”
  Lưu ý: Chỉ dùng được cho vũ khí, trang bị “từ 1x đến 12x”

  Bán tại NPC Shop “Đao Kiếm Tiếu”
  Lưu ý: Chỉ dùng được cho vũ khí, trang bị ” từ 13x trở lên”