Thần Nữ
Loading....
Tải game nhanh tham chiến tại đây

Chưa được phân loại

15/10/2020
1. Phân loại: – Hiện tại đang có 6 loại thần thú khác nhau là: Thần Long > Phụng Hoàng > Thần Quy > Thần Lang > Linh Xà > Linh Miêu [spoiler title=”Xem hình ảnh”] [/spoiler] 2. Ấp trứng thần thú: – Để âp được được trứng thần thú thì trước tiên bạn cần phải mua một quả trứng trên cửa hàng (webshop):  [spoiler [...]