Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 22.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ
  Bảng Xếp Hạng
  Fanpage
  STATUS SERVER
  N/A
  PLAYER ONLINE
  N/A
  ACCOUNT ID
  N/A
  Nhận GiftCode