[Sự Kiện] – Thu Thập Chữ “Hiệp Khách Việt Nam”

Cách tham gia:
– Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi đánh quái phù hợp với cấp độ của bạn sẽ rơi ngẫu nhiên 1 trong 4 hộp chữ như sau…

Lưu ý:

  • Đây là sự kiện hoạt động không tính thời hạn kết thúc nên tỉ lệ drop rất là hiếm và giá trị nên tỉ lệ rơi rất thấp.
  • Để thu thập được nó bạn có thể thu mua từ người khác đang có chữ hoặc do chính bản thân bạn có may mắn hay không khi đánh quái rơi hộp từ quái mà bạn có được.
  • Chúc các bạn may mắn khi luyện công giết quái và nhận được các hộp chữ.
Hộp chữ “Hiệp” Hộp chữ “Khách” Hộp chữ “Việt” Hộp chữ “Nam”
“Hiệp” “Khách” “Việt” “Nam”
Tỉ lệ rớt 1%
(Có thể mua thêm ở cửa hàng webshop)​
Tỉ lệ rớt 10%
Tỉ lệ rớt 10%
Tỉ lệ rớt 10%

🎁Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên giá trị như sau:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Võ Huân Ngẫu Nhiên 3000~10000 Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK) Chí Tôn Hỏa Dương Đơn Phúc Vận Phù 15% ~ 25%
Bùa may mắn Bùa An Toàn Tơ nhện vàng
Thủy ngọc kim thạch Bùa thúy ngọc (vũ khí)(chân) Bùa thúy ngọc (trang bị)(chân)
Trứng thú cưng (Heaven pet) Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bảo hạp (Cường hóa)
Bảo hạp (Nâng cấp) Nước Thánh Exp 30% (24h) Nước Thánh Exp 30% (48h)
Đại chiến thần đan Kim long chỉ thêu(24h) Hộ tâm đan 20%
Bảo hạp (Trang sức)(Cao Cấp) Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp) Bản đồ kho báu bậc (C)
Bản đồ kho báu bậc (S) Bảo hạp (Trang sức)(Siêu cấp) Kim Sa
Bí kíp Giả Kim Mãnh Vỡ Giả Kim Triệu hồi hồng bao (BOSS)
Hiệu Ứng Áo Choàng C2 Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù Trang sức 11x ~ 16x (Ngẫu nhiên)