Nâng cấp cải tiến “Trang sức” Khá tốt, Cao cấp

Nâng cấp cải tiến trang bị Khá tốt, Cao cấp

  • Hệ thống nâng cấp cải tiến không gây mất hiệu ứng option từ Vũ khí hoặc Áo như: Cường hoá, hợp thành, phẩm chấm, thuộc tính..vv điều không bị ảnh hưởng.
  • Cải tiến có tỉ lệ “Thất bại và mất vật phẩm”, nên khi sử dụng nên dùng “Bùa An Toàn” để được bảo toàn.
  • Tỉ lệ thành công mặc định (chưa tính may mắn) là 25%.
  • Có các mức cơ bản như sau: Thường (mặc định), Khá Tốt (+5%), Cao Cấp (+8%).
  • Cường khóa thành công cộng lên một bật , Thường sẽ lên Khá Tốt , Khá Tốt lên Cao Cấp.

NPC: Sơn Bích (Huyền Bột Phái)

  • Yêu cầu:  Trang sức 110 trỡ lên mới có thể cái tiến vật phẩm.
  • Vật phẩm cải tiến mua tại cửa hàng shop.

Ảnh minh họa: