🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản 20.0

Nâng cấp cải tiến “Trang sức” Khá tốt, Cao cấp

Nâng cấp cải tiến trang bị Khá tốt, Cao cấp

  • Hệ thống nâng cấp cải tiến không gây mất hiệu ứng option từ Vũ khí hoặc Áo như: Cường hoá, hợp thành, phẩm chấm, thuộc tính..vv điều không bị ảnh hưởng.
  • Cải tiến có tỉ lệ “Thất bại và mất vật phẩm”, nên khi sử dụng nên dùng “Bùa An Toàn” để được bảo toàn.
  • Tỉ lệ thành công mặc định (chưa tính may mắn) là 25%.
  • Có các mức cơ bản như sau: Thường (mặc định), Khá Tốt (+5%), Cao Cấp (+8%).
  • Cường khóa thành công cộng lên một bật , Thường sẽ lên Khá Tốt , Khá Tốt lên Cao Cấp.

NPC: Sơn Bích (Huyền Bột Phái)

  • Yêu cầu:  Trang sức 110 trỡ lên mới có thể cái tiến vật phẩm.
  • Vật phẩm cải tiến mua tại cửa hàng shop.

Ảnh minh họa: