Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Phím tắt cơ bản trong game
  15-10-20

  Để người chơi có thể dễ dàng thao tác hơn khi trong trò chơi, có một số thao tác trong trò chơi có thể thay thế bằng các phím tắt :

  Phím tắt Lệnh
  Ctrl+V Mời tổ đội
  Ctrl+T Mời giao dịch
  Ctrl+C Vận công
  Ctrl+R Đi / chạy
  Ctrl+D Mời gia nhập bang hội
  Ctrl+E Trang bị cá nhân
  Ctrl+S Trạng thái nhân vật
  Ctrl+O/Esc Tuỳ chọn
  Ctrl+A Hành động
  Ctrl+U Hộp thư
  Ctrl+Y Mở cửa hàng
  Ctrl+F Võ công
  Ctrl+Q Nhiệm vụ
  Ctrl+G Môn phái
  Ctrl+Z Giúp đỡ
  Ctrl+X Kích sát (PvP)
  Ctrl+B Quan hệ sư đồ
  Ctrl+I Tổng hợp các chức năng
  Alt+L Quan hệ phu thê / tình nhân
  Print Screen Chụp hình trong game
  Alt+N Trò chuyện thông thường
  Alt+F Trò chuyện trong nhóm
  Alt+C Trò chuyện hô hào
  Alt+B Trò chuyện mua bán
  Alt+G Trò chuyện trong Bang Hội
  Alt+W Truyền âm

  Ngoài ra, game còn hỗ trợ một vài câu lệnh để người chơi có thể sử dụng như:

  Câu lệnh Lệnh
  /findparty Tìm tổ đội
  /invite Mời tổ đội
  /trade Giao dịch
  /joinhouse Mời vào Bang Hội
  /reghouse Đăng ký Bang Hội
  /expelhouse Trục xuất khỏi Bang Hội
  /leavehouse Rời Bang Hội
  /appointmaster Đổi Bang Chủ
  /housetransport Di chuyển trong môn phái
  /requestmaster Bái sư phụ
  /inviteapprentice Nhận đệ tử
  /abandonerelationship Từ bỏ quan hệ sư đồ
  /openshop Mở cửa hàng
  /closeshop Đóng cửa hàng
  /depart Chia tay tình nhân