[Hướng Dẫn] – Cài đặt hiệu ứng cường hóa vũ khí +12 -> 15

Link tải file cài đặt hiệu ứng: >>LINK<<

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1:

  • Sau khi tải file cài đặt có tên “UPDATE_EFFECT_VUKHI” sau đó chép vào thư mục chứa game của HKGHVN như ở Ảnh minh họa 1.

Ảnh minh họa 1:

Bước 2:

  • Sau khi chép file cài đặt có tên “UPDATE_EFFECT_VUKHI” vào thư mực HKGHVN.
  • mở file “UPDATE_EFFECT_VUKHI” như ở Ảnh minh họa 2. Sau đó chọn “Extract”

Ảnh minh họa 2:

Bước 3:

  • Sau khi chọn “Extract” sẽ hiện thị như Ảnh minh họa 3.
  • Sau đó chọn “Yes to All” sẽ tự động ghi đè tất cả.

Ảnh minh họa 3:

Hoàn tất:

  • Giải nén hoàn tất vào game trải nghiệm hiệu ứng.

Hiệu ứng cường hóa từ +12 -> 14:

Hiệu ứng cường hóa +15:

Lưu ý:

  • Khi sử dụng hiệu ứng này sẽ không bật/tắt được mà có hiệu lực vĩnh viễn.
  • Khi sử dụng hiệu ứng này sẽ tốn GPU tốt nhất máy tính của bạn phải có Card màn hình để giảm thiểu tình trạng giật lag.
  • Nếu cài hiệu ứng máy tính bạn cảm thấy không mượt hoặc giật lag muốn xóa hiệu ứng đi bắt buộc phải xóa toàn bộ thư mục game.
  • Sau đó cài Client Full lại từ đầu mới có thể xóa được hiệu ứng mà bạn đã cài trước đó.