🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Chuyển đổi áo choàng (Giữ nguyên thuộc tính)

Đây là tính năng đổi áo choàng thời trang có thuộc tính sang áo choàng trắng.

Hướng dẫn: 

  • Đặc áo choàng có thuộc tính vào vị trí túi đồ “ô Số 0”.
  • Đặc áo choàng trắng vào vị trí túi đồ “ô Số 1”.
  • Gõ lệnh !doiaochoang
  • Phí chuyển: 100@ / lần.
  • Có thể đổi: “Áo nam sang nữ và ngược lại giữ nguyên thuộc tính áo choàng không bị mất”

Chuyển đổi hoàn tất:

  • Áo choàng mới sẽ nhận toàn bộ thuộc tính từ áo choàng cũ.
  • Áo choàng cũ của sẽ chuyển về áo choàng trắng không bị mất.

Lưu ý: 

  • Bạn phải đặt vị trí đúng như yêu cầu nếu như làm sai BQT sẽ không chịu trách nhiệm.

Gif hướng dẫn chi tiết: