Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Đổi áo choàng thời trang (có thuộc tính)
  11-12-20

  291

  Đây là tính năng đổi áo choàng thời trang có thuộc tính sang áo choàng trắng.

  • Phí chuyển: [email protected] / 1 lần đổi
  • Có thể đổi: “Áo nam sang nữ và ngược lại giữ nguyên thuộc tính áo choàng không bị mất”

  Lưu ý: Bạn phải đặt vị trí đúng như yêu cầu nếu như làm sai BQT sẽ không chịu trách nhiệm.
  Bước 1: Đặc áo choàng có thuộc tính vào vị trí “ô Số 0” như hình.

  288

  Bước 2: Đặc áo choàng trắng vào vị trí “ô Số 1” như hình.

  290

  Bước 3: gõ lệnh !doiaochoang
  – Sau khi thành công bạn sẽ có thông báo như sau và đợi đổi nhân vật để cập nhật áo choàng mới.

  – Bạn sẽ nhận được 2 áo choàng 1 áo choàng cũ (thành áo choàng trắng không bị mất) & áo choàng mới sẽ nhận được full thuộc tính của áo choàng cũ.

  287