[Chuỗi Sự kiện] – Tháng 7/2024

Nhằm kỷ niệm tháng 7 đặc biệt này, và mang đến nhiều hoạt động thú vị để hành trình của quý đại hiệp thêm phần sôi động, Hiệp Khách Giang Hồ Việt Nam xin giới thiệu Sự kiện Hè Tháng 7. Chúc các đại hiệp có những phút giây giải trí thật vui vẻ và hấp dẫn!.

🎯🎯Sự Kiện 1 – Khuyến mãi nạp @Cash🎯🎯

Thời gian bắt đầu: 17:00 PM ngày 05/07 đến hết ngày 08/07/2024.

  • Tăng +30% áp dụng mọi hình thức nạp Cash.

🎯🎯Sự Kiện 2 – Tăng Tốc Luyện Cấp🎯🎯

Thời gian bắt đầu: 17:00 PM ngày 05/07 đến hết ngày 08/07/2024.

  • Tăng X2 kinh nghiệm khi luyện cấp giết quái.

 

🎯🎯Sự Kiện 3 – Nâng Cấp Sức Mạnh🎯🎯

Thời gian bắt đầu: 17:00 PM ngày 05/07 đến hết ngày 08/07/2024.

  • Tăng +20% may mắn Cường hóa, Hợp thành.

 

🎯🎯Sự Kiện 4 – Thu thập Quẻ Bát Quái🎯🎯

Thời gian bắt đầu: 17:00 PM ngày 05/07 đến ngày 26/07/2024.

🔰Hướng dẫn tham gia:

  • NPC nhận nhiệm vụ: Sứ Giả Hoạt Động (tại Huyền Bột Phái)
  • Nhận nhiệm vụ: Thu thập Quẻ Bát Quái
  • Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được: Quẻ (Càn)

🎊 Phần thưởng ngẫu nhiên:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Võ Huân Ngẫu Nhiên 1000~5000 Thần Bí Thanh Thảo Thần Bí Lục Thảo
Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Nước Thánh Exp (1H) Bản đồ kho báu bậc (A) Bản đồ kho báu bậc (B)

🎯🎯Sự Kiện 5 – Kết hợp Quẻ Càn & Ly🎯🎯

Thời gian bắt đầu: 17:00 PM ngày 05/07 đến ngày 26/07/2024.

🔰Hướng dẫn tham gia:

Sau khi có được Quẻ (Càn) mua thêm Quẻ (Ly) trên cửa hàng Shop @Cash gia tăng giá trị khi sử dụng!

🎁Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên giá trị như sau:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Võ Huân Ngẫu Nhiên 3000~10000 Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK) Chí Tôn Hỏa Dương Đơn Phúc Vận Phù 15% ~ 25%
Bùa may mắn Bùa An Toàn Tơ nhện vàng
Thủy ngọc kim thạch Bùa thúy ngọc (vũ khí)(chân) Bùa thúy ngọc (trang bị)(chân)
Trứng thú cưng (Heaven pet) Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bảo hạp (Cường hóa)
Bảo hạp (Nâng cấp) Nước Thánh Exp 30% (24h) Nước Thánh Exp 30% (48h)
Đại chiến thần đan Kim long chỉ thêu(24h) Hộ tâm đan 20%
Bảo hạp (Trang sức)(Cao Cấp) Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp) Bản đồ kho báu bậc (C)
Bản đồ kho báu bậc (S) Bảo hạp (Trang sức)(Siêu cấp) Kim Sa
Bí kíp Giả Kim Mãnh Vỡ Giả Kim Triệu hồi hồng bao (BOSS)
Hiệu Ứng Áo Choàng C2 Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù Trang sức 11x ~ 16x (Ngẫu nhiên)

🎯🎯Sự Kiện 6 – Kết hợp Quẻ Càn & Tốn🎯🎯

Thời gian bắt đầu: 17:00 PM ngày 05/07 đến ngày 26/07/2024.

Sau khi có được Quẻ (Càn) mua thêm Quẻ (Tốn) trên cửa hàng Shop @Cash gia tăng giá trị khi sử dụng!

🎁Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên giá trị như sau:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Võ Huân Ngẫu Nhiên 5000~10000 Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Phúc Vận Phù 20% ~ 25% Trứng thú cưng (Heaven pet) Nước Thánh Exp (72H)
Hộ tâm đan 20% Kim long chỉ thêu(24h) Bảo hạp (Trang sức)(Cao Cấp)
Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp) Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK) Bản đồ kho báu bậc (S)
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn Bảo hạp (Trang sức)(Siêu cấp) Kim Sa
Bí kíp Giả Kim Mãnh Vỡ Giả Kim Triệu hồi hồng bao (BOSS)
Hiệu Ứng Áo Choàng C2 Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù Trang sức 13x ~ 16x (Ngẫu nhiên)