Bảo trì nâng cấp máy chủ vào chủ nhật ngày 30/06/2024

📣📣Bảo trì định kỳ máy chủ chủ nhật 16:00 PM đến 17:00 PM ngày 30/06/2024.

🔶Nội dung:

➡ Giới hạn treo shop Kênh 1 tối đa 8 cửa hàng / 8 Account.

➡ Bảo trì, Bảo dưỡng máy chủ.

➡ Khắc phục lỗi treo nhiều account bị lỗi Run Time C++ thì tải file về cài đặt: BẤM VÀO ĐÂY TẢI FILE C++

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…