MERRY CHRISTMAS

HAPPY NEW YEAR 2024

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản 20.0

[DAILY QUEST] – Nhiệm Vụ Hằng Ngày

Hệ thống nhiệm vụ hằng ngày gồm nhiệm vụ thông thường.

Trên cơ bản mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành 1 lần và hoàn thành tại NPC – Sứ Giả Hoạt Động tại thành Huyền Bột Phái

  • Yêu cầu thành viên đạt cấp 60 mới có thể nhận nhiệm vụ.
Nhiệm Vụ Phần Thưởng
Tìm 100 Chuỗi Linh Hồn Võ Huân Random(1000 ~ 10.000)
Thu thập mật tịch [1] 20,000,000 Gold
Thu thập mật tịch [2] Quà Random(pill, võ huân)
Thu thập mật tịch [3] Quà Random(pill, võ huân)
Thu thập mật tịch [4] Quà Random(pill, võ huân)
Thu thập mật tịch [5] Quà Random(pill, võ huân)

Còn cập nhật…….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *