Bảo trì định kỳ máy chủ vào thứ 3 ngày 07/05/2024

📣📣Bảo trì định kỳ máy chủ Thứ 3 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 07/05/2024.

🔶Nội dung:

➡ Khắc phục lỗi khí công nộ (chưa chuẩn còn loạn).

➡ Thay đổi khí công Mãn Nguyệt Cuồng Phong:

– Tác dụng (cũ):

  • Toàn thể thành viên tổ đội nhận được Cuồng phong vạn phá (3s).

– Tác dụng (mới):

  • Toàn thể thành viên tổ đội nhận được Mãn Nguyệt Cuồng Phong Tăng 25% tấn công, phòng thủ (3s), không liên quan đến CPVP nữa.

➡ Khắc phục lỗi quái, boss tự hồi máu sau khi hết phạm vi di chuyển.

➡ Thay đổi cập nhật bảo trì ngày 04/05/2024.

  • Đợt bảo trì ngày 04/05/2024, BQT có chỉnh hàm Sức Mạnh Cá Nhân của Áo Choàng Guild. Khiến cho 1 số anh em bị giảm def khá sâu (lỗi BQT).
  • Sau cập nhật ngày 07/05/2024. BQT sẽ khôi phục thuộc tính Áo choàng Guild Dame & Def về như cũ.

➡ Chỉnh sửa, Cập nhật 1 số lỗi…vv

📌QUÀ TẶNG X2 KINH NGHIỆM 3 NGÀY:

  • Sau bảo trì BQT sẽ nhân x2 kinh nghiệm từ 17:00 PM ngày 07/05/2024 -> hết ngày 10/05/2024.

➡ Bảo trì, Bảo dưỡng định kỳ cho máy chủ.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…