Bảo trì định kỳ máy chủ vào thứ 4 ngày 26/06/2024

📣📣Bảo trì định kỳ máy chủ Thứ 4 17:30 PM đến 18:30 PM ngày 26/06/2024.

🔶Nội dung:

➡ Thay đổi điểm tiềm năng chính xác giới hạn 500 -> 1000 điểm.

➡ Cập nhật chống spam click treo Shop (người bán) (không thao tác).

➡ Cập nhật hiễn thị thành viên bang hội online (liên kênh) chat hiễn thị (liên kênh).

➡ Cập nhật lệnh !nangcapvukhihero vũ khí loại 2 thành loại 1 đã có tác dụng cho Thần Nữ.

➡ Bảo trì, Bảo dưỡng máy chủ.

➡ Khắc phục lỗi treo nhiều account bị lỗi Run Time C++ thì tải file về cài đặt: BẤM VÀO ĐÂY TẢI FILE C++

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…