Bảo trì Network khẩn cấp vào thứ 4 ngày 12/06/2024

📣📣Bảo trì định kỳ máy chủ Thứ 4 02:00 AM đến 05:40 AM ngày 12/06/2024.

🔶Nội dung:

➡ BQT vừa nhận Email từ bên phía nhà cung cấp dịch vụ máy chủ bảo trì gấp Network.

➡ Nâng sức chứa của các kênh lên, giảm thiểu kênh cho đỡ chiếm tài nguyên máy chủ.

➡ Bảo trì, Bảo dưỡng máy chủ.

➡ Khắc phục lỗi treo nhiều account bị lỗi Run Time C++ thì tải file về cài đặt: BẤM VÀO ĐÂY TẢI FILE C++

📌QUÀ TẶNG X2 KINH NGHIỆM:

  • Sau bảo trì BQT sẽ nhân x2 kinh nghiệm từ 06:00 AM đến hết ngày 12/06/2024.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…