[Tính Năng] – Giả Kim Thạch “Ngọc Phỉ Thúy”

📣Mở bán: Ra mắt sau bảo trì 27/09/2023.

⚜️Giới thiệu:

– Sau khi tham khảo & khai thác BQT HKGH.VN đã phát triển cập nhật hệ thống trang bị mới Ngọc Phỉ Thúy.

Các loại Ngọc Phỉ Thúy với màu sắc và hiệu ứng cộng thêm khác nhau:

THÔNG TIN GIẢ KIM THẠCH
[Ngọc Phỉ Thúy Danh Dự]

[Ngọc Phỉ Thúy Chinh Phục]

[Ngọc Phỉ Thúy Điền Lạp]

[Ngọc Phỉ Thúy Bảo Hộ]

[Ngọc Phỉ Thúy Vinh Quang]

[Ngọc Phỉ Thúy Thịnh Nộ]

[Kim Sa]

Có thể thu thập Kim Sa từ việc mua Shop@Cash, Event, Hộp.

 

[Bí kíp Giả Kim]

Có thể thu thập Bí kíp Giả Kim từ việc mua Shop@Cash, Event, Hộp.

 

[Mãnh Vỡ Gỉả Kim]

Có thể thu thập Bí kíp Giả Kim từ việc mua Shop@Cash, Event, Hộp.

⚜️Giả Kim để có được [Ngọc Phỉ Thúy]:

  • Để có được [Ngọc Phỉ Thúy] chúng ta cần có [Mãnh Vỡ Giả Kim] & [Bí kíp Giả Kim].
  • Sau khi có được 2 vật phẩm trong túi đồ nhấn chuột phải vào Bí kíp Giả Kim.
  • Nhân vật sẽ tự động nghiên cứu và nhận ngẫu nhiên 1 trong 6 loại [Ngọc Phỉ Thúy].

⚜️Gif minh họa hướng dẫn kết hợp [Mãnh Vỡ Giả Kim] & [Bí kíp Giả Kim]:

⚜️Vị trí mang Ngọc Phỉ Thúy:

⚜️Thăng cấp Ngọc Phỉ Thúy:

  • Để nâng cấp [Ngọc Phỉ Thúy] chúng ta cần có [Kim Sa].
  • Ngọc Phỉ Thúy càng lên cao thì thuộc tính sẽ tăng càng mạnh.

⚜️Gif minh họa hướng dẫn nâng cấp [Ngọc Phỉ Thúy]:

Nếu các Hiệp Khách có bất kì thắc mắc vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách Giang Hồ – Việt Nam để được giải đáp.