🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Giới thiệu về vượt ải Thất Huyền Cung

Thất Huyền Cung (Thường)

Yều cầu tham gia:

 • Cấp đổ 80 trở lên.
 • Tổ đội ít nhất tối thiểu phải có 5 người.
 • Mỗi thành thành viên phải có “10,000,000 Lượng” trong túi đồ để tham gia.

Thử thách gồm 7 ải theo cấp độ từ dễ đến khó.

Ải 1 – Quái & Boss Cấp độ 8x Ải 2 – Quái & Boss Cấp độ 10x Ải 3 – Quái & Boss Cấp độ 11x
Ải 4 – Quái & Boss Cấp độ 12x Ải 5 – Quái & Boss Cấp độ 13x Ải 6 – Quái & Boss Cấp độ 14x Ải 7 – Quái & Boss Cấp độ 15x

Phần thưởng BOSS:

 • Tỉ lệ rơi vật phẩm ngẫu nhiên từ: 7 ~ 10 vật phẩm.
 • Khi giết BOSS sẽ rơi các vật phẩm vũ khí, trang bị, ngọc, hộp, sách…vv ngẫu nhiên tương ứng với cấp độ của BOSS.
 • Ngoài ra sẽ rơi ngẫu nhiên các vật phẩm quý hiếm Bảo hạp (Gold),Bảo hạp (Ngọc),Bảo hạp (Dược Phẩm),Bảo hạp (Trang sức),Bảo hạp (Bảo hạp PVP),Bảo hạp (Bùa cường hóa),Bảo hạp (Trang sức),Bảo hạp (Trang sức VIP) tùy vào độ may mắn của Team.

 

Thất Huyền Cung (Ảo mộng)

Yều cầu tham gia:

 • Cấp đổ 80 trở lên.
 • Tổ đội ít nhất tối thiểu phải có 5 người.
 • Mỗi thành thành viên phải có “1 Thiên Kiêu Lệnh” trong túi đồ để tham gia.

Thử thách gồm 7 ải theo cấp độ từ dễ đến khó.

Ải 1 – Quái & Boss Cấp độ 8x

Phần thưởng

Bảo hạp (Trang sức)

Ải 2 – Quái & Boss Cấp độ 10x

Phần thưởng

Bảo hạp (Bùa phúc vận phù)

Ải 3 – Quái & Boss Cấp độ 11x

Phần thưởng

Bảo hạp (Cường hóa)

Ải 4 – Quái & Boss Cấp độ 12x

Phần thưởng

Bảo hạp (Nâng cấp)

Ải 5 – Quái & Boss Cấp độ 13x

Phần thưởng

Bảo hạp (Tập hồn thạch)

Ải 6 – Quái & Boss Cấp độ 14x

Phần thưởng

Bảo hạp (Trang sức)(Cao Cấp)

Ải 7 – Quái & Boss Cấp độ 15x

Phần thưởng

Bảo hạp (Trang sức)(Siêu cấp)

 • Tỉ lệ rơi vật phẩm ngẫu nhiên từ: 10 ~ 15 vật phẩm.
 • Khi giết BOSS sẽ rơi các vật phẩm vũ khí, trang bị, ngọc, hộp, sách…vv ngẫu nhiên tương ứng với cấp độ của BOSS.
 • Đổi với Thất Huyền Cung (Ảo mộng). Quái & Boss sẽ mạnh hơn ải thường.

Hãy tìm đồng đội và lập cho mình 1 Party thật tốt để có thể vượt ải 1 cách thành công nhất.

Chúc các bạn tham gia game tại HKGH.VN vui vẻ. Cảm ơn