[Tính Năng] – Hệ thống Sư Đồ

Hệ thống Sư Đồ là 1 chức năng khá đặc biệt của game Hiệp Khách Giang Hồ. Thông qua kết bái sư đồ, sư phụ và đệ tử sẽ gắn bó với nhau chặt chẽ về cả lợi ích và nghĩa vụ đến khi đệ tử xuất sư.

Hướng dẫn Bái Sư – Nhận Đệ Tử

Điều kiện

Sư Phụ Đệ tử
 • Tối thiểu đã thăng chức lần 2 cấp 35.
 • Tối đa có thể nhận 3 đệ tử.
 • Sư phụ phải hơn đệ tử 20 cấp độ.
 • Tối thiểu đã thăng chức lần 1 cấp 10.
 • Tối đa có thể nhận 1 Sư phụ.
 • Đệ tử phải nhỏ hơn Sư phụ 20 cấp độ.

Cách thức

Nhận đệ tử Nhận sư phụ
 • Sư phụ muốn tiến hành nhận đệ tử, trong khung chat nhập lệnh /nhandetu Tên Nhân Vật“.
 • Đệ tử muốn tiến hành bái sư, trong khung chat nhập lệnh /baisu Tên Sư Phụ“.

Giao Diện Sư Đồ (Sư Phụ)

Giao Diện Sư Đồ (Đệ Tử)

Quyền Lợi – Sư Đồ

Sư Phụ Đệ tử
 • Có thể nhận được các chỉ số Buff từ các đệ tử, từ việc thăng cấp mối quan hệ sư đồ.
 • Chỉ có thể truyền thụ kỹ năng từ cấp 10 -> 108 cho đệ tử.
 • Sau khi truyền thụ kỹ năng cho đệ tử thì kỹ năng đó sẽ “Không thể dùng kỹ năng đã truyền thụ”.
 • Có thể được sư phụ truyền thụ những kỹ năng của sư phụ, tối đa là 3 kỹ năng.
 • Chỉ có thể nhận truyền thụ kỹ năng từ cấp 10 -> 108 từ sư phụ.
 • Sau khi nhận truyền thụ kỹ năng từ sư phụ thì có thể sử dụng kỹ năng đó.

Giao diện truyền thụ kỹ năng Sự Phu & Đệ Tử

Thăng Cấp – Cống Hiến

Nhiệm Vụ
Mỗi khi đệ tử tiêu diệt 1 Quái Vật không chênh lệch quá 20 cấp độ sẽ nhận được điểm cống hiến cho sư phụ.

 • Đệ tử bậc 5 -> Đệ tử bậc 4 : tự bản thân tiêu diệt khoảng 5,000 quái vật để đạt 100% cống hiến.
 • Đệ tử bậc 4 -> Đệ tử bậc 3 : tự bản thân tiêu diệt khoảng 10,000 quái vật để đạt 100% cống hiến.
 • Đệ tử bậc 3 -> Đệ tử bậc 2 : tự bản thân tiêu diệt khoảng 20,000 quái vật để đạt 100% cống hiến.
 • Đệ tử bậc 2 -> Đệ tử bậc 1 : tự bản thân tiêu diệt khoảng 50,000 quái vật để đạt 100% cống hiến.
Cấp Bậc
Khi điểm cống hiến đạt 100% thì mối quan hệ Sư Phụ – Đệ Tử sẽ gia tăng thêm 1 cấp bậc

 • Đệ tử bậc 5 được gọi là “Tiểu học”
 • Đệ tử bậc 4 được gọi là “Trung học cơ sở”
 • Đệ tử bậc 3 được gọi là “Trung học phổ thông”
 • Đệ tử bậc 2 được gọi là “Đại học”
 • Đệ tử bậc 1 được gọi là “Cao học”

Lưu ý:

 • Sư Phụ và đệ tử phải cùng Online thì hệ thống mới tích điểm cống hiến khi tiêu diệt quái
 • Phụ thuộc vào quá trình cống hiến nhanh – chậm của Đệ Tử đối với sư phụ mà phần thưởng của đệ tử có thể bị cắt giảm

Phần Thưởng:

Phần thưởng cấp bậc của sư phụ trên 1 đệ tử:

 • [Đệ tử bậc 3] – Thẻ Tiềm Long: Tăng 20 sinh mệnh, 5% tấn công.
 • [Đệ tử bậc 2] – Thẻ Mộc Long: Tăng 20 sinh mệnh, 5% phòng thủ.
 • [Đệ tử bậc 1] – Thẻ Thăng Long: Tăng 20 sinh mệnh, 5% phòng thủ võ công.

(Chỉ số của sư phụ có thể cộng dồn từ 3 đệ tử)

Phần thưởng cấp bậc của đệ tử:

 • [Đệ tử bậc 3] – Thẻ Tiềm Long: Tăng 20 sinh mệnh, 5% tấn công.
 • [Đệ tử bậc 2] – Thẻ Mộc Long: Tăng 20 sinh mệnh, 5% phòng thủ.
 • [Đệ tử bậc 1] – Thẻ Thăng Long: Tăng 20 sinh mệnh, 5% phòng thủ võ công.

Phần thưởng cho sư phụ:

 • Khi nhận đệ tử từ 1 -> 3 đệ tử Online cùng kênh với Sư phụ. Khi tự bản thân đệ tử tiêu diệt quái sẽ giúp sư phụ gia tăng thêm 1% kinh nghiệm từ đệ tử.

Bổ sung:

 • Tính năng truyền võ công (Sư phụ & Đệ tử phải cùng class cùng thế lực mới có thể sử dụng).
 • Còn lại tất cả tính năng vẫn hoạt động bình thường không ảnh hưởng.

Huỷ Quan Hệ Sư Đồ:

 • Để thao tác huỷ sư đồ các hiệp khách thao tác phím tắt “CTR+P” để tiến hành huỷ sư đồ.
 • Sau khi hủy bỏ quan hệ sư đồ, điểm cống hiến & cấp bậc sẽ quay về mặc định.