[Sự Kiện] – Lễ Hội Du Xuân 2024

🐉🐉Sự Kiện Lễ Hội Du Xuân🐉🐉

Cùng Yulgang Hiệp Khách trải nghiệm sự kiện đầu xuân 2024 ý nghĩa!!

Thời gian bắt đầu: 10:00 AM ngày 04/02 đến hết ngày 29/02/2024

– Trong quá trình diễn ra Sự kiện Xuân Giáp Thìn 2024.

– Các hiệp khách mặc áo choàng thời trang như sau sẽ được cộng thêm.

  • +10% điểm kinh nghiệm, tỉ lệ rơi vật phẩm khi giết quái.

Lưu ý:

  • Mọi người nên dùng lệnh “!xemac mã số” trước rồi hãy mua để tránh mặc lên không hiễn thị.
  • Vì có những class nhân vật bên nhà sản xuất họ không thiết kế nên phải xem trước để tránh lỗi.
mua 1310
!xemac 1310
Áo dài (Nam) !mua 807
!xemac 807
Áo dài (Nữ)
!mua 1200
!xemac 1200
Hanbok Xuân (Nam) !mua 695
!xemac 695
Hanbok Xuân (Nữ)
!mua 1334
!xemac 1334
Trang phục truyền thống Trung Hoa (Nam) !mua 825
!xemac 825
Trang phục truyền thống Trung Hoa (Nữ)
!mua 1093
!xemac 1093
Xuân Y Dã Phàm (Nam) !mua 590
!xemac 590
Xuân Y Dã Phàm (Nữ)
!mua 1285
!xemac 1285

Trang phục truyền thống (nho sinh) (Nam) !mua 782
!xemac 782
Trang phục truyền thống (tiểu thư) (Nữ)