🌈🚢LỄ HỘI MÙA HÈ🌞☁️

🏖Mùa Hè Rực Rỡ🏝

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Bảo trì định kỳ máy chủ vào thứ 7 ngày 03/02/2024

📣📣Bảo trì định kỳ máy chủ Thứ 7 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 03/02/2024.

🔶Nội dung:

➡ Cập nhật [Chuỗi Sự Kiện] – Mừng Xuân Giáp Thìn 2024

➡ Cập nhật [Sự Kiện] – Lễ Hội Du Xuân 2024

➡ Cập nhật [Sự Kiện] – Chụp ảnh cùng Cây Mai Vàng

➡ Cập nhật tăng giới hạn soul 50 -> 99 (max).

➡ Cập nhật Võ huân đơn (50K), (100K), (200K) vào Shop @Cash.

➡ Cập nhật thay đổi Hành tẩu giang hồ sau bảo trì:

1.Hành tẩu giang hồ (Cơ Bản):

Khi sử dụng, nhân vật sẽ trực tiếp nhận được:

  • Chuyển Sinh 3, Cấp độ 130, 50,000 Võ Huân, 01 Hộ Tâm Đơn 20%(Khóa), 01 Mèo Tài Phú(Khóa).
  • Vũ khí, Trang Bị cấp 130 +10(Khóa)(7 ngày).

2.Hành tẩu giang hồ (Trung Cấp):

Khi sử dụng, nhân vật sẽ trực tiếp nhận được:

  • Chuyển Sinh 4, Cấp độ 140, 100,000 Võ Huân, 02 Hộ Tâm Đơn 20%(Khóa), 02 Mèo Tài Phú(Khóa).
  • Vũ khí, Trang Bị cấp 140 +10(Khóa)(7 ngày).

3.Hành tẩu giang hồ (Cao Cấp):

Khi sử dụng, nhân vật sẽ trực tiếp nhận được:

  • Chuyển Sinh 5, Cấp độ 150, 200,000 Võ Huân, 03 Hộ Tâm Đơn 20%(Khóa), 03 Mèo Tài Phú(Khóa).
  • Vũ khí, Trang Bị cấp 150 +10(Khóa)(7 ngày).

➡ Và 1 số tính năng khác…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…

Block "hearder_noel" not found