Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Hướng dẫn chi tiết các lệnh trong game (!help)
  20-05-21

  Áp dụng bảo trì: vào 18:00 thứ 7 ngày 22/05/2021

  Sau đây sẽ hướng dẫn tất cả hiệp khách cách thức dùng lệnh trong game. Để sử dụng các lệnh các bạn lòng nhập lệnh theo đúng hướng dẫn phía dưới.

  Gõ lệnh tại khung chát trong game.

  Lệnh: !info:

  • Để kiểm tra thông tin nhân vật.

  Lệnh: !mapluyencap

  • Danh sách có lệnh dịch chuyển map theo từng cấp độ.

  Lệnh: !giftcode “khoảng cách” Mã Code

  • Dùng để nhập code từ hệ thống phát thưởng từ thông báo trong game theo giờ hằng ngày [9h,15h,21h] hằng ngày.

  Lệnh: !lyhon “khoảng cách” tên nhân vật

  • Ly hôn với người bạn đang kết hôn.

  Lệnh: !invite “khoảng cách” tên nhân vật

  • Dùng để gửi lời mời tổ đội từ xa mà không cần tìm đối phương để Ctrl + T

  Lệnh: !pkTNQ & !pkBVQ

  • Dùng để bật pk ở map Tụng Nguyệt Quán & Bạch Võ Quán (chỉ áp dụng ở kênh PK).

  Lệnh: !delpill

  • Dùng để xóa toàn bộ pill bạn đang sử dụng trên người.(Hiêu ứng tháng sẽ không mất).

  Lệnh: !del “khoảng cách” 0-65

  • Dùng để xóa vị trí duy nhất 1 vị trí ô trong túi đồ. Ví dụ như muốn xóa vị trí vật phẩm ô 33 thì gõ lệnh !del 33 là có thể xóa vật phẩm theo vị trí đó.

  Lệnh: !del2 “khoảng cách” 0-65

  • Dùng để xóa thứ tự vị trí ô trong túi đồ. Ví dụ như muốn xóa vị trí vật phẩm từ ô 10 đến 15 thì gõ lệnh !del 10 15 là có thể xóa danh sách theo vật phẩm theo vị trí đó.

  Lệnh: !xoaitemkhoa

  • Dùng để xóa toàn bộ vật phẩm khóa trong tui đồ vật phẩm không khóa sẽ không bị xóa.

  Lệnh: !xoatuichinh

  • Dùng để xóa toàn bộ vật phẩm khóa & không khóa ở tui đồ chính.

  Lệnh: !xoatuiphu

  • Dùng để xóa toàn bộ vật phẩm khóa & không khóa ở tui đồ phụ.

  Lệnh: !delall

  • Dùng để xóa toàn bộ túi đồ chính & đồ phụ vật phẩm khóa & không khóa.

  Lệnh: !xoacuonghoa-vukhi

  • Dùng để xóa cường hóa vũ khí hiện tại thuộc tính vẫn giữ nguyên, mục đích để bạn có thể loại bỏ cường hóa & khảm thêm ngọc vào đó.

  Lệnh: !xoanguhanhvukhi

  • Dùng để xóa dòng thuộc tính ngũ hành vũ khí còn loại thuốc tính khác vẫn giữ nguyên.

  Lệnh: !xoanguhanhyphuc

  • Dùng để xóa dòng thuộc tính ngũ hành y phục còn loại thuốc tính khác vẫn giữ nguyên.

  Lệnh: !xoatoanbokctt

  • Dùng để xóa toàn bộ khí công thăng thiên chung.

  Lệnh: !xoacuonghoa-actt

  • Dùng để xóa toàn bộ cường hóa của áo choàng thời trang, mục đích để bạn có thể chuyển option sang áo choàng khác.

  Lệnh: !chuyentheluc-vp-cash

  Lệnh: !chuyentheluc-vp-gold

  • Tiêu hao (Vũ khí):10,000,000,000 Lượng.
  • Tiêu hao (Áo): 5,000,000,000 Lượng.
  • Tiêu hao (Tay – Chân): 3,000,000,000 Lượng.

  Dùng để đổi trang bị chính sang tà & tà sang chính (thuộc tính giữ nguyên).

  Hướng dẫn:

  • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
  • Xong gõ lệnh thì trang bị của bạn sẽ tự chuyển từ chính sang tà & ngược lại (thuộc tính giữ nguyên).

  Lệnh: !chuyentheluc-acg-cash

  Lệnh: !chuyentheluc-acg-gold

  • Tiêu hao: 2,000,000,000 Lượng

  Dùng để chuyển áo choàng Guild từ chính sang tà & tà sang chính.

  Hướng dẫn:

  • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
  • Xong gõ lệnh thì trang bị của bạn sẽ tự chuyển từ chính sang tà & ngược lại (thuộc tính giữ nguyên).

  Lệnh: !transzx-cash “khoảng cách” Mật khẩu 2 “khoảng cách” Email

  Lệnh: !transzx-gold “khoảng cách” Mật khẩu 2 “khoảng cách” Email

  • Tiêu hao: 5,000,000,000 Lượng

  Dùng để chuyển đổi nhân vật từ chính sang tà & tà sang chính.

  Lệnh: !transsex-cash “khoảng cách” Mật khẩu 2 “khoảng cách” Email

  Lệnh: !transsex-gold “khoảng cách” Mật khẩu 2 “khoảng cách” Email

  • Tiêu hao: 5,000,000,000 Lượng

  Dùng để chuyển đổi từ nhân vật từ nam sang nữ & từ nữ sang nam.

  Lệnh: !nangcapvukhihero

  • Dùng để chuyển đổi vũ khí loại 2 thành vũ khí loại 1 (thuộc tính vẫn giữ nguyên).