Hướng dẫn chi tiết các lệnh trong game (!help)

Sau đây sẽ hướng dẫn tất cả hiệp khách cách thức dùng lệnh trong game. Để sử dụng các lệnh các bạn lòng nhập lệnh theo đúng hướng dẫn phía dưới.

tại khung chát trong game.

Lệnh !help – để xem tóm tắt lệnh trong game

Mời tổ đội tự động dành cho Online/Offline

 • !autopt-on/!autopt-off (Bật/Tắt hệ thống tự động AutoParty).
 • !autopt-list tên thành viên (ví dụ !autopt-list abc,abc2,abc3…vv).
 • !autopt-checklist (kiểm tra tên có trong danh sách list đang mời).
 • !autopt-xoalist (dùng để xóa danh sách list trước đó đã lên danh sách).

 

Lệnh ingame cơ bản
 • Kiểm tra thông tin kinh nghiệm !kiemtraexp
 • Kiểm tra thông tin người khác !kiemtra [Tên nhân vật]
 • Xóa toàn bộ pill giờ đang dùng !delpillall
 • Xóa 1 vật phẩm trong túi !del vị trí ô [0-65]
 • Xóa nhiều vật phẩm !del2 [trivi1] [trivi2]
 • Xóa vật phẩm khóa !xoa-itemkhoa vị trí ô [0-65]
 • Xóa mức cường hóa vũ khí !xoacuong-hoavukhi
 • Xóa ngũ hành vũ khí !xoanguhanhvukhi
 • Xóa ngũ hành y phục (áo) !xoanguhanhyphuc
 • Xóa thư !delmail “ID Tài Khoản”
 • Di chuyển nhanh !move tên bản đồ
 • Nhập Giftcode !giftcode “mã giftcode”
 • Danh sách map luyện cấp theo từng cấp độ !mapluyencap
 • Gửi lời mời tổ đội từ xa !invite “khoảng cách” Tên nhân vật
 • Ly hôn với người bạn đang kết hôn !lyhon “khoảng cách” tên nhân vật
 • Bật pk ở map Tụng Nguyệt Quán & Bạch Võ Quán !pkTNQ & !pkBVQ
 • Xóa vị trí duy nhất 1 vị trí ô trong túi đồ !del “khoảng cách” 0-65
 • Xóa thứ tự vị trí ô trong túi đồ !del2 “khoảng cách” 0-65
 • Xóa toàn bộ vật phẩm khóa trong tui đồ !xoaitemkhoa
 • Xóa toàn bộ túi đồ chính & phụ !xoatoanbotuido
 • Xóa toàn bộ vật phẩm khóa & không khóa ở tui đồ chính !xoatuichinh
 • Xóa toàn bộ vật phẩm khóa & không khóa ở tui đồ phụ !xoatuiphu
 • Xóa dòng thuộc tính ngũ hành vũ khí !xoanguhanhvukhi
 • Xóa cường hóa vũ khí !xoacuonghoa-vukhi
 • Xóa dòng thuộc tính ngũ hành !xoanguhanhyphuc
 • Xóa toàn bộ cường hóa của áo choàng thời trang !xoacuonghoa-actt
 • Xóa toàn bộ khí công thăng thiên chung: !xoatoanbokctt
 • Chuyển đổi vũ khí loại 2 thành vũ khí loại 1: !nangcapvukhihero

 

Lệnh ingame nâng cao Thông tin & Hướng Dẫn
 • !doiaochoang
 • Phí: 100@Cash
 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Dùng để chuyển toàn bộ thuộc tính áo choàng cũ sang áo mới (thuộc tính giữ nguyên).
 • Áo choàng cũ sẽ trở về thành áo choàng trắng.
 • Cần làm trống 2 vị trí túi đồ ô số [2], [3] mới có thể tiến hành chuyển.
 • !tachvp “vị trí túi đồ” “Số lượng”
 • Phí: Miễn phí
 • Áo choàng cũ sẽ trở về thành áo choàng trắng.
 • Đặt vị trí vật phẩm muốn tách vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • !chuyencash “@cash” “Tên nhân vật”
 • Phí: Miễn phí
 • (ví dụ: !chuyencash 1000 abc123)
 • Dùng để chuyển cash từ tài khoản này sang tài khoản khác.
 • !chuyentheluc-cash
 • Phí: 200 @Cash
 • Dùng để chuyển đổi nhân vật từ chính sang tà & ngược lại
 • !chuyentheluc-gold
 • Phí: 1,000,000,000 Lượng
 • Dùng để chuyển đổi nhân vật từ chính sang tà & ngược lại
 • !chuyengioitinh-cash
 • Phí: 200 @Cash
 • Dùng để chuyển đổi từ nhân vật từ nam sang nữ & từ nữ sang nam
 • !chuyengioitinh-gold
 • Phí: 1,000,000,000 Lượng
 • Dùng để chuyển đổi từ nhân vật từ nam sang nữ & từ nữ sang nam
 • !chuyentheluc-vp-cash
 • Phí (Vũ khí): 1000 @Cash
 • (Áo): 500 @Cash
 • (Tay – Chân): 300 @Cash

 

 • Dùng để đổi trang bị chính sang tà & tà sang chính (thuộc tính giữ nguyên).
 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Xong thì trang bị của bạn sẽ tự chuyển từ chính sang tà & ngược lại (thuộc tính giữ nguyên).
 • !chuyentheluc-vp-gold
 • Phí (Vũ khí): 10,000,000,000 Lượng
 • (Áo): 5,000,000,000 Lượng
 • (Tay – Chân): 3,000,000,000 Lượng.
 • Dùng để đổi trang bị chính sang tà & tà sang chính (thuộc tính giữ nguyên).
 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Xong thì trang bị của bạn sẽ tự chuyển từ chính sang tà & ngược lại (thuộc tính giữ nguyên).
 • !xoa-kctt mã số
 • Phí: (200@).
 • 387 Cuồng Phong Hà Y, 386 Hồi Yến Bộ Pháp, 385 Vạn Tượng Quy Chân, 384 Bồ Đề Thần Khí, 383 Vận Khí Hành Tâm, 382 Huyền Vũ Chân Khí, 381 Nhất Kích Đoạn Nhạc, 380 Cửu Chuyển Hồi Phong
 • Sau khi xóa khí công theo yêu cầu.
 • Vui lòng đổi nhân vật để được cập nhật lại khí công.
 • !guild setrank [TênNhânVật] [1-6]
 • Phí: Miễn phí
 • [Tên nhân vật]: là tên nhân vật trong bang hội cần điều chỉnh cấp bậc
 • [1-6]: là cấp bậc muốn điều chỉnh. Ví dụ: 1 là thành viên mới, 6 là bang chủ, 5 là phó bang,…
 • Khi bang chủ được chuyển lại cho người khác, bang chủ cũ sẽ tự động trở thành bang phó.
 • !guild kick [TênNhânVật]
 • Phí: Miễn phí
 • Lệnh để kick 1 thành viên bất kì trong bang hội.
 • [Tên nhân vật]: là tên nhân vật trong bang hội cần điều chỉnh cấp bậc.