Thần Nữ
Comming Soon
Tải game nhanh tham chiến tại đây

Sử dụng lệnh di chuyển bản đồ!

Chat trong game với nội dung

Cú pháp: !move [tên bản đồ]

Ví dụ:

!move huyenbotphai

huyenbotphai

tamtaquan

lieuchinhquan

thanvomon

lieuthienphu

namminhhieu

namminhdong

tungnguyetquan

bachvoquan

namlam

bachaibangcung

hohapcoc

xichthiengioi

26100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *