Thần Nữ
Loading....
Tải game nhanh tham chiến tại đây

Sử dụng lệnh di chuyển bản đồ!

Chat trong game với nội dung

Cú pháp: !move [tên bản đồ]

Ví dụ:

!move huyenbotphai

huyenbotphai

tamtaquan

lieuchinhquan

thanvomon

lieuthienphu

namminhhieu

namminhdong

tungnguyetquan

bachvoquan

namlam

bachaibangcung

hohapcoc

xichthiengioi

26100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.