Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Sử dụng lệnh di chuyển bản đồ!
  15-10-20

  Chat trong game với nội dung

  Cú pháp: !move [tên bản đồ]

  Ví dụ:

  !move huyenbotphai

  huyenbotphai

  tamtaquan

  lieuchinhquan

  thanvomon

  lieuthienphu

  namminhhieu

  namminhdong

  tungnguyetquan

  bachvoquan

  namlam

  bachaibangcung

  hohapcoc

  xichthiengioi

  26100